Group_4066-2-1024x1024

اگر تمایل به راه اندازی کسب وکار خود و ارتباط با صنایع می باشید.

برنامه های همکاری با مرکز

خدمات ما

برای استارت آپ شما چه کاری می توانیم انجام دهیم

Group_4069

شبکه نوآوری

وجود یک شبکه نوآوری صنعتی که می تواند شما را در رسیدن به موفقیت کمک نماید

Group_4067

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بر روی محصولات و خدمات شما و بکارگیری در پروژه های موجود

Group_4068

ایده

براساس پروژه ها و بازار می توانیم به شما ایده های پولساز پیشنهاد کنیم 

DSCN3088 (1)

کار ما

فرایند تولید ایده برای کسب وکار شما

یکی از مهمترین وظایف ما کمک به شما در مسیر فرایند تولید ایده می باشد. ما به شما ایده هایی را جنس نیاز صنعت ارائه خواهیم نمود که با آن می توانید یک کسب وکار پایدار راه اندازی نمایید. آنچه برای ما مهم است توانمندی تیم در حل مسائل می باشد. 

ورود به مرکز

فرایند ورود به مرکز

ثبت نام

فرد / تیم / محصول

ورود اطلاعات

  • اطلاعات فردی دارای مهارت
  • اطلاعات محصول 
  • اطلاعات تیم فنی

بررسی

توانمندی / فنی

مرکز

  • بررسی اطلاعات فردی
  • بررسی اطلاعات تیم
  • بررسی اطلاعات محصول

نتیجه

موافقت / عدم موافقت

اعلام نهایی

  • موافقت و حضور در مرکز
  • عدم موافقت و بسته پیشنهادی

اخبار مرکز