تور فناوری داخلی

این تور بمنظور آشنایی مدیران ارشد سازمان اتکا با اکوسیستم نوآوری و بررسی مدلهای همکاری با تیم های فناور در کارخانه نوآوری های وی برگزار گردید.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.