ارتقا مرکز نوآوری افق به عنوان دانش بنیان «نوآور»

طبق نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، و نیز در نتیجه ی خدمات تجاری سازی انجام شده توسط مرکز نوآوری صنعتی افق، تاییدیه شرکت ستیغ فرا افق و مرکز نوآوری صنعتی افق به عنوان «نوآور» ارتقا یافت.

برچسب ها: بدون برچسب

نظر بگذارید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .