نسخه آزمایشی – صفحه در حال تکمیل است.

دبیرخانه دائمی رویداد ملی ملاصدرا

سومین رویداد ملی ملاصدرا
 (نوآوری باز در صنعت ایران)

این رویداد یک رویداد نوآوری باز می باشد که بمنظور حل مسائل و چالشها و همچنین کمک به تجاری سازی در حوزه صنعت کشور ایران طراحی شده است. 

صنایع حاضر در رویداد:

1- صنعت نفت و پتروشیمی

2- صنایع مرتبط با IT/ICT

3- صنایع مرتبط با حوزه الکترونیک، میکروالکترونیک، مخابرات، برق

4- صنایع مرتبط با مکانیک و دریایی

5- صنایع مرتبط با حوزه خودرو

6- صتایع مرتبط با معدن

7- صنایع غذایی

8- پزشکی و دارویی

 

این رویداد در سه بخش اجرا خواهد شد:

1- بخش نوآوری باز (حل مسئله و چالش فناوری)

نوآوری باز از شرکتهای دانش بنیان و فناور می خواهد تا در حل مسائل و چالشها و همچنین ایده های نو در تجاری سازی تکنولوژی و محصولات بخش صنعت کمک نمایند. این بخش از رویداد براساس مسائل و چالشهای مطرح شده از سوی بخش صنعت برگزار می گردد و اطلاعات مربوط به این بخش از هم اکنون در لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

 

2- بخش تامین نیروی متخصص

این بخش مرتبط با جذب نیروی متخصص حوزه صنعت می باشد. این بخش از رویداد که به درخواست بخشهای مختلف صنعتی ایران در حوزه های ICT به رویداد ملی ملاصدرا اضافه گردیده است و اهمیت جذب نیروی متخصص را در پیشبرد نوآوری در ایران را نشان می دهد.

 
ثبت نام نمایشگاه نوآوری تخصصی و پنل سرمایه گذاری

 نمایشگاه نوآوری صنعتی و پنل سرمایه گذاری

این نمایشگاه حاصل دست آوردهای مختلف صنایع از طریق نوآوری می باشد و در مدت زمان برگزاری رویداد برپا می گردد.

آمار سومین رویداد ملی ملاصدرا تاکنون:

0 +
تعداد نیازهای اعلامی
0 +
تعداد تیم های ثبت نامی
0 +
تعداد صنایع حاضر
0 +
حامیان رویداد
معرفی خدمات ثمین با کمک هوش مصنوعی (کد پروژه - RFP02)

ثبت مسائل توسط تیم ها:

چنانچه مسئله ای را می توانید حل نمایید کافی است در فرم زیر مشخصات خود بهمراه کد پروژه (پروژه ها) را وارد نمایید.

لیست پروژه های اعلامی در رویداد ملی ملاصدرا

RFP کالیبراسیون محموله (کد پروژه – RFP01)

معرفی خدمات ثمین با کمک هوش مصنوعی (کد پروژه – RFP02)

   حمایت از رویداد:

   حمایت از رویداد ملی ملاصدرا در موضوعات زیر امکانپذیر می باشد. بمنظور هماهنگی می توانید اطلاعات خود را در فرم زیر ثبت نمایید تا با شما تماس گرفته شود.

   1- تبلیغات

   2- پنل سخنرانی

   3- پنل اعلام نیاز

   4- حضور در نمایشگاه نوآوری صنعتی