مدرسه مهارت افق

اهداف مدرسه مهارت افق

مدرسه مهارت درراستای اهداف زیر فعالیت می نماید:

1- تامین نیروی متخصص برای شرکت فرا افق

2- آموزش نیروی ماهر و متخصص برای سایر سارمانهای طرف قرارداد 

 

1- تامین نیروی متخصص برای شرکت فرا افق

چنانچه تمایل دارید در تیم های موجود در شرکت فرا افق همکاری داشته باشید ولی از نظر مهارت نیاز به زمان و فعالیت بیشتری هستید، براحتی می توانید وارد مدرسه مهارت افق شوید و مهارتهای مورد علاقه خود را در کنار نیروهای ماهر و متخصص ما یاد بگیرید.

2- آموزش نیروی ماهر و متخصص برای سایر سارمانهای طرف قرارداد 

باتوجه به وجود قرارداد تامین نیروی متخصص با سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی، یکی از جدی ترین ماموریت های مدرسه مهارت افق پرورش نیروی متخصص برای این جذب و استخدام در پروژه های آنان می باشد.

ثبت نام دوره های فعال مدرسه مهارت افق