خدمات ما

روند کار

تیم ما شامل متخصصانی است که کار خود را بهترین انجام می دهند

تیم منتورینگ / کوچینگ ما به با توجه به حضور فعال در صنعت یکی از بهترین تمی ها حال حاضر کشور می باشند

1.ایده سازی

پس از ورود به مرکز نوآوری اولین و مهمترین کاری که تیم ما با شما انجام خواهد ایده های مناسب و متناسب با توانایی فنی شماست

2. هدایت

بعد از مشخص شدن ایده تیم فنی و منتورینگ ما در کنار شما قرار خواهد گرفت تا ریسک شما را کاهش دهند

DSCN3017

خدمات ما

برای تأمین نیاز های شما چه کاری می توانیم انجام دهیم

بیش از 50 درصد شکست تیم ها در اکوسیستم ناشی از عدم وجود یک ایده مناسب برای رسیدن به یک کسب وکار پایداری است، بعد از ان تیم مناسب و در نهایت سرمایه نقدی مورد نیاز. که ما تمامی این موارد را برای شما فراهم می کنیم.

خدمات ما

ما به کسب و کار شما همه ی نیاز های شما را می دهیم

Group_4069

تیم منتورینگ

تیم منتورینگ ما شما را در رسیدن به یک ایده پولساز هدایت خواهند کرد

Group_4071

تیم سازی

چنانچه شما برای تیم خود نیاز به نیروهای ماهر باشید ما از طریق شبکه نوآوری خود اقدام به کمک در جذب این افراد خواهیم نمود

Group_4067

سرمایه گذاری

بعد از رسیدن به یک محصول صنعتی ما در جذب سرمایه و ایجاد بازار برای محصول شما در کنار تیم شما خواهیم بود

Group_4068

بازار

اگر بتون محصول شما در پروژه های شرکت استفاده نمود و شرکت مادر مرکز نوآوری بعنوان مشتری اول در کنار شما قرار خواهد گرفت