شتابدهنده اتکا نو با همکاری‌ سازمان اتکا و توسط مرکز نوآوری صنعتی افق در سال ۱۴۰۱ آغاز به‌ کار کرده است.  زمینه‌ فعالیت‌ این‌ شتابدهنده‌، توسعه دانش فنی، توسعه فناوری، توسعه تجارت و بکارگیری فناوری های نوین، هوشمندسازی و محصولات کاربردی در جمیع حوزه های مجموعه سازمان اتکا  است‌.

اهداف شتابدهنده اتکا نـو 

  • ترویج‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ نوآوری‌ های‌ مورد نیاز حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، تجارت الکترونیک و خدمات فروشگاهی هوشمند
  • حرکت‌ به‌ سمت‌ کارآفرینی‌ مبتنی‌ بر نوآوری‌
  • ایجاد فضای‌ لازم جهت‌ رشد و گسترش واحدهای‌ دانش‌ بنیان و کمک‌ به‌ این‌ واحدها جهت‌ تولید و توسعه‌ محصولات و خدمات کشاورزی هوشمند
  • ایجاد زمینه‌ کارآفرینی‌ و حمایت‌ از نوآوری‌ و خلاقیت‌ کارآفرینان، دانش‌ آموختگان دانشگاهی‌ و فناوران
  • ایجاد زمینه‌ های‌ لازم برای‌ تجاری‌ سازی‌ دستاوردهای‌ تحقیقاتی‌
  • کمک‌ به‌ رونق‌ اقتصاد محلی‌ مبتنی‌ بر فناوری‌ (خدمات و محصولات حوزه کشاورزی هوشمند)
  • توسعه‌ شبکه‌ همکاری‌ بین‌ بخشی مراکز تحقیقاتی‌ و محیط‌ کسب‌ و کار در حوزه کشاورزی هوشمند