دبیرخانه دائمی رویداد ملی ملاصدرا

سومین رویداد ملی ملاصدرا (نوآوری باز در صنعت ایران)

این رویداد یک رویداد نوآوری باز می باشد که بمنظور حل مسائل و چالشها و همچنین کمک به تجاری سازی در حوزه صنعت کشور ایران طراحی شده است. 

صنایع حاضر در رویداد:

1- صنعت نفت و پتروشیمی

2- صنایع مرتبط با IT/ICT

3- صنایع مرتبط با حوزه الکترونیک، میکروالکترونیک، مخابرات، برق

4- صنایع مرتبط با مکانیک و دریایی

5- صنایع مرتبط با حوزه خودرو

6- صتایع مرتبط با معدن

 

این رویداد درچهار بخش اجرا خواهد شد:

1- بخش نوآوری باز (حل مسئله و چالش فناوری)

نوآوری باز از شرکتهای دانش بنیان و فناور می خواهد تا در حل مسائل و چالشها و همچنین ایده های نو در تجاری سازی تکنولوژی و محصولات بخش صنعت کمک نمایند. این بخش از رویداد براساس مسائل و چالشهای مطرح شده از سوی بخش صنعت برگزار می گردد و اطلاعات مربوط به این بخش از هم اکنون در لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

2- بخش گام معکوس (Reverse Pitch)

این بخش در روز رویداد ارائه می گردد که در آن مدیران حوزه صنعت در موضوعات مخنلف ICT و هوشمندسازی به ارائه نیازمندی های خود می پردازند و شرکتها و تیم های دانش بنیان و فناور می توانند در جلسات B2B امان مذاکره و اخذ پروژه های صنعتی را انجام دهند.

 

3- بخش تامین نیروی متخصص

این بخش مرتبط با جذب نیروی متخصص حوزه صنعت می باشد. این بخش از رویداد که به درخواست بخشهای مختلف صنعتی ایران در حوزه های ICT به رویداد ملی ملاصدرا اضافه گردیده است و اهمیت جذب نیروی متخصص را در پیشبرد نوآوری در ایران را نشان می دهد.

4- بخش نشست های نوآوری

در روز رویداد دوره های کوتاه مدت در زمینه های مختلف نوآوری بهمراه پنل های گفتگو با مشارکت متخصصین برتر حوزه نوآوری ایران برگزار خواهد شد

 

نیازمندی های فناپ تک
نیاز های صنایع غذایی رامک
حمایت از طراحی صنعتی
نیازهای فناورانه صنعت پتروشیمی کشور
هوش مصنوعی و الکترونیک و حوزه های مختلف IT
فناوری های پیشرفته، بدیع و نوظهور
مسائل در زمینه الکترونیک، آنتن
حل مسائل حوزه آنتن
چالشهای صنعت میکروالکترونیک کشور​
چالشهای فناورانه سازمان اتکا
شناسایی فعالان میکروالکترونیک

 نمایشگاه نوآوری صنعتی و پنل سرمایه گذاری

این نمایشگاه حاصل دست آوردهای مختلف صنایع از طریق نوآوری می باشد و در مدت زمان برگزاری رویداد برپا می گردد.

image
ثبت نام نمایشگاه نوآوری تخصصی و پنل سرمایه گذاری

تجاری سازی

در این بخش فناوری های موجود در بخش صنعت که در حال استفاده در بخشهای مختلف است می باشد در اختیار شرکتهای دانش بنیان و فناور قرار می گیرد.

چنانچه شرکتهای فناور و دانش بنیان می تواند از این فناوری ها در بخشهای دیگر و مورد نظر و با تعریف کاربری جدید بازار جدیدی را ایجاد نمایند می توانند با دبیرخانه رویداد بمنظور شروع روند انتقال فناوری و تجاری سازی تماس بگیرند.

ایمیل: info@sofic.ir 

اخبار رویداد ملاصدرا
رویداد ملی ملاصدرا
بخش تامین نیروی متخصص

حامیان رویداد