در این بخش شما می توانید لیست مسائل صنایع در حوزه هوش مصنوعی و الکترونیک و حوزه های مختلف IT را مشاهده نمایید.

لطفا کد پروژه را در فرم زیر بهمراه مشخصات خود ثبت نمایید.

    لطفا مسئله ای که می توانید حل نمایید را در فرم روبرو ثبت نام کنید.