فرم خوداظهاری شرکتهای فناور درراستای نیازهای فناورانه سازمان اتکا

قبل از پر نمودن فرم خود اظهاری اطلاعات زیر را با دقت مطالعه فرمایید.

 تمامی شرکتهایی که در رویداد اتکا ثبت نام نموده اند و توانایی انجام پروژه های هوشمندسازی را دارند می توانند این فرم را تکیل نمایند. در بخش اول موضوعات اعلامی از سوی اتکا کشاورزی، دامپروری و فروشگاه می باشد.
مطابق فرم خوداظهاری دو نوع شرکت وجود دارد:
1-      شرکتهای فناوری پروژه های اجرا شده در حوزه های اعلامی دارند. (کشاورزی، دامپروری و فروشگاهی)
این شرکتها پس از ارائه مستندات لازم در خصوص پروژ های اجرا شده و  بعد از ارزیابی های لازم از سوی مرکز نوآوری صنعتی افق به سازمان اتکا معرفی خواهند شد.
2-      شرکتهایی که دارای یک نمونه اولیه ساخته شده یا در حال ساخت هستند و هیچگونه پروژه اجرا شده ای ندارند.
این شرکتها می توانند (بعد از ارزیابی مرکز) از امکان استفاده از فضای آزمایشگاهی جهت درج نمونه و انجام تحقیقات برای محصولات خود که در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد، استفاده نماید و مرکز یک قرارداد مشخص در توسعه محصول و بازار با این شرکتها منعقعد خواهد نمود.
حداقل شرایط برای ورود به این مرحله داشتن یک نمونه اولیه می باشد.
 دقت کنید استفاده از فضای آزمایشگاهی مرکز طی قراردادی مشخص در اختیار تیم های فناور بمنظور تکمیل نمونه های اولیه خود قرار می گیرد و هیچ تعهدی برای دریافت پروژه های بعدی برای مرکز در بر نخواهد داشت.

 

فایل خوداظهاری

دقت بفرمایید این فراخوان برای نیازهای کشاورزی، دامپروری و فروشگاهی مربوط به سازمان اتکا و درج شده در خبر قبلی می باشد.

نیازهای سازمان اتکا

فرم خوداظهاری  (دانلود کنید و با دقت مطالعه و پر بفرمایید.)

تمامی مستندات مربوط به خوداظهاری در یک جلسه با نشست مدیران ارشد اتکا و مرکز نوآوری صنعتی افق با حضور شرکت فناور بررسی خواهد شد.

لطفا در درج اطلاعات خود دقت فرمایید.

پس از پرکردن فرم خوداظهاری آنرا توسط فرم زیر بارگذاری نمایید. به تقاضاهای رسیده شده خارج از  این فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

    ثبت فرم خوداظهاری


    برچسب ها: بدون برچسب

    دیدگاه ها بسته شده اند.