نوآوری صنعتی

امروزه یکی از چالشهای جدی بخش صنعتی ایران عدم هماهنگی و اداغام با اکوسیستم نوآوری می باشد. در همین راستا مرکز نوآوری صنعتی افق اقدام به برقراری ارتباط با بخشهای مختلف صنعت برای رفع مشکلات انها نموده است.

شبکه نوآوری افق 

در همین راستا مرکزنوآوری صنعتی افق اقدام به راه اندازی شبکه نوآوری خود که ترکیبی از صنعت و دانشگاه می باشد نموده است. در این شبکه ما به تمامی سازمانها تیم های استارت آپی مختلفی را پیشنهاد می دهیم که توانایی حل مشکلات آنها را دارند.

برنامه نوآوری صنعتی افق موفقیت شما در رسیدن به موفقیت را آسان خواهد نمود.

برنامه نوآوری صنعتی افق موجب سهولت در انچام ایده های شما خواهد شد و همچنین با افزایش بهبود عملکرد شما و افزایش تولید خواهد شد.

مرکز نوآوری صنعتی افق مجموعه صنعتی شما را در افزایش بهبود کیفیت کمک می کند.

یکی از اهداف مرکز نوآوری صنعتی افق تولید استارتاپ‌هایی با برند ارزشمند و ارزش سهامی بالا در آینده است.

شبکه نوآوری افق