مرکز نوآوری صنعتی افق با همکاری فناپ تک برگزار می کند:

فناپ تک، ضمن تاکید بر نوآوری و تولید محصولات و راهکارهای جدید در حوزه بانکداری و پرداخت در داخل کشور، معتقد به توسعه فضای تولید و کارآفرینی در نقاط محروم است. فناپ تک امید دارد با بهره گیری از توانایی متخصصین داخلی و دانش و فناوری روزآمد، مدار توسعه آتی خود را حول توسعه دیجیتال زندگی روزمره ایرانیان رقم بزند. در همین راستا با توجه به نیاز به تمرکز خطوط تولید و افزایش ظرفیت آن، حدود 10000 متر مربع فضای تولیدی در شهرک صنعتی خرمشهر ایجاد شده است. این میزان سرمایه گذاری علاوه بر اینکه امکانات افزایش اشتغال متخصصین ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور را فراهم می آورد، فضای لازم برای توسعه محصولات و نوآوری در تولید راهکارهای دیجیتال در حوزه محصولات دیجیتال را ایجاد می کند که از جمله اهداف مهم شرکت فناپ‌تک است.
فناپ تک به بهره گیری از سرمایه های انسانی خاق و متفکر،اعتقاد دارد و در این راستا تلاش می کند با مدیریت دانش، اشتراک گذاری اطلاعات، ایجاد نگرش راه حل ساز، دانش محوری و هم افزایی علمی با شرکت های نوآور حوزه سخت افزار، شرایط را برای تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان فراهم آورد.

فناپ تک به بهره گیری از سرمایه های انسانی خاق و متفکر،اعتقاد دارد و در این راستا تلاش می کند با مدیریت دانش، اشتراک گذاری اطلاعات، ایجاد نگرش راه حل ساز، دانش محوری و هم افزایی علمی با شرکت های نوآور حوزه سخت افزار، شرایط را برای تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان فراهم آورد.

در همین راستا، فناپ‌تک با همکاری مرکز نوآوری صنعتی افق، به قصد حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه های انرژی، صنعت 4، سبک زندگی، تلکام، فینتک نموده است. بر همین اساس از تمامی استارت آپها و تیمهای فناور تقاضا می شود چنانچه ایده، نمونه اولیه یا محصولی در موضوعات ذکرشده دارند در فرم زیر ثبت نام نمایند.

 

    چنانچه به هر دلیلی امکان ارسال فایل را نداشتید به ایمیل مرکز ارسال نمایید. Info@sofic.ir