ثبت نمایشگاه نوآوری صنعتی
و نشست سرمایه گذاری

چنانچه محصولی را دارید و فکر می کنید سایر صنایع نیز می توانند از آن استفاده کنند کافی است در فرم زیر ثبت نام نمایید تا با شما جهت حضور در نمایشگاه تماس گرفته شود.

چنانچه طرح یا ایده ای دارید و به دنبال جذب سرمایه هستید می توانید مشخصات خود را در فرم زیر نیز ثبت نمایید.