پروژه های حوزه صنعت

عناوین نیازمندی بومی سازی مواد و قطعات و  فناوری های مورد نیاز                             

موارد زیر بمنظور برونسپاری توسط بخش صنعت می باشد. جهت هرگونه اطلاعات بیشتر لطفا در فرم مربوط به رویداد ثبت نام تا با شما تماس گرفته شود. موارد زیر جهت تعریف پروژه امکانسنجی و به صورت پذیرش ادعا برون سپاری می باشد.

جهت هرگونه راهنمایی می توانید با آدرس ایمیل مرکز دراتباط باشید.

جزییات فنی پروژه های مربوط به این بخش را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برای مکاتبات لطفا کد پروژه درج شده در فایل پیوست فنی را در نظر داشته باشید.

info@sofic.ir

    چنانچه به هر دلیلی امکان ارسال فایل طرح توجیهی از طریق این فرم وجود نداشت می توانید آنرا با کد پروژه ه ایمیل مرکز ارسال نمایید.