Etka_logo[1]

فراخوان حل نیازهای فناورانه سازمان اتکا

مرکز نوآوری صنعتی افق بعنوان کارگزار هوشمندسازی سازمان اتکا بمنظور شروع فرایند هوشمندسازی مجموعه های وابسته به سازمان اتکا با شعار “اتکای فردا، اتکای هوشمند و نوآور”، از تمامی شرکتهای دانش بنیان و فناور که توانمندی حل نیازهای اعلام شده (مندرج در لینک زیر) را دارند، درخواست می شود تا درفاز شروع فرم خوداظهاری را از آدرس زیر دریافت و تکمیل نمایند. اطلاعات تکمیلی در لینک زیرموجود می باشد.
http://sofic.ir/khodezhari/

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.