Unti333tled

عقد قرارداد پرونده دیجیتال

در راستای رویکرد نوآوری باز و اهداف مرکز نوآوری افق در ایجاد پیوند میان نیازهای صنعت و تیم‌های فناور، جمع‌بندی نهایی جهت عقد قرارداد سامانه سلامت بعنوان اولین شرکت زایشی یا spin-off ایجاد شده در تاریخ 13 تیر 1402 در مرکز نوآوری افق انجام شد و به زودی این قرارداد امضا و وارد فاز اجرایی خواهد شد.

برچسب ها: بدون برچسب

نظر بگذارید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .