دورهمی یادگیری مرکز نوآوری افق-تحلیل دینامیک چالش های استراتژیک

روز سه شنبه 25 ام مرداد ماه ساعت 15 دورهمی در مکان مرکز نوآوری افق برگزار گردید و آقای دکتر فراز خطیر سخنرانی با عنوان “تحلیل دینامیک چالش های استراتژیک” را  ارائه دادند. در این دورهمی، ابتدا روند انجام کار مورد بررسی قرار گرفت و سپس ادبیات و مفهوم زبان سیستم داینامیک بیان و در ادامه چالشهای هر سیستمی که در آن انسان حضور داشته باشد بیان شد. ۹ چالش شامل بهبودهای بی فایده، آرام بخش های اعتیاد آور، عقب نشینی از اهداف، تراژدی منابع مشترک، موانع کامیابی، رشد و سرمایه گذاری ناکافی، اقیانوس سرخ، کارت های آفرین و دشمنی های ناخواسته دوستان به عنوان چالش های اصلی مطرح گردید و در انتها دو چالش بهبودهای بی فایده و آرام بخش های اعتیاد آور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.