دورهمی یادگیری مرکز نوآوری افق-استراتژی نمونه سازی

روز سه شنبه 8 ام شهریور ماه ساعت 15 دورهمی در مکان مرکز نوآوری افق برگزار گردید و آقای دکتر علیرضا مبینی سخنرانی با عنوان “استراتژی نمونه سازی” را  ارائه نمودند. ایشان چهار مرحله اصلی در فرایند نمونه سازی قبل از انجام پروژه را شناسایی نیازهای اساسی، توسعه نمونه اولیه، بررسی نمونه اولیه و بازنگری و بهبود نمونه اولیه دانستند. در ادامه ایشان انواع نمونه سازی کل فرایند را بیان نموده و همچنین مزیت ها و معایب نمونه سازی را شرح دادند.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.