Screenshot (49)

جلسه مرکز نوآوری صنعتی افق با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول موضوع: تعیین مدل های همکاری ICT


در جلسه ای که در تاریخ 11 تیر ماه 1402 با حضور رئیس مرکز نوآوری صنعتی افق و مدیران ارشد مرکز R&D همراه اول برگزار گردید، به منظور کمک به توسعه اکوسیستم در راستای فعالیت های تخصصی در زمینه ICT ، مدل های همکاری ای در این خصوص تعیین گردید.

برچسب ها: بدون برچسب

نظر بگذارید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .