Screenshot (49)

جلسه مرکز نوآوری افق با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و یک تیم فناور

در جلسه ای که در تاریخ 31 مرداد 1402 با حضور مدیران مرکز نوآوری صنعتی افق و نفراتی از مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و نیز یک تیم فناور در خصوص حل مسائل و چالش های همراه اول در راستای رویداد ملی ملاصدرا تنظیم گردید، مرکز R&D همراه اول و این تیم فناور نسبت به ادامه همکاری در خصوص رفع مسائل و مشکلات و نیز نحوه همکاری به توافق رسیدند که جزئیات آن طی گزارش های آتی به اطلاع خواهد رسید.

برچسب ها: بدون برچسب

نظر بگذارید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .