1

“تفاهم نامه همکاری مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز نوآوری صنعتی افق”

با توجه به رسالت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه ی فراهم نمودن شرایط لازم برای حمایت از ایده های نوآورانه و همچنین اهتمام مرکز نوآوری صنعتی افق در حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه و توسعه و تجاری سازی آن ها، تفاهم نامه ای در تاریخ 13 تیر ماه 1402 بین این دو مجموعه به مدت دو سال منعقد گردید. موضوع این تفاهم نامه عبارت است از همکاری در ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی و ایجاد بستر همکاری و هم افزایی در تأمین و ارایه ی خدمات طرفین به صاحبان طرح های نوآورانه و استارتاپ ها، کمک به توسعه ی نوآوری و انتقال فناوری، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف فناوری های تخصصی، همکاری در برگزاری رویدادهای فناوری و ایجاد شبکه گسترده نوآوری.

برچسب ها: بدون برچسب

نظر بگذارید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .